Click here if the message doesn't appear correctly  - לחץ כאן אם ההודעה לא מופיעה כנידרש

Image


Dear friends,

Next week, the Israeli High Court of Justice will hear HaMoked’s petition to allow Palestinian minors in Israeli prisons regular telephone contact with their parents. Palestinian detainees classified as “security inmates” are denied phone calls, and no exception is made for minors. Boys ages 14 to 17 described to us the heavy emotional toll caused by their prolonged isolation from their families, and the difficulties of facing the ordeal of interrogation and the hardships of prison life entirely on their own. It can be many months before parents receive the necessary permit to visit their children in prison.

This petition is part of HaMoked’s ongoing efforts to compel Israeli authorities to uphold the rights of hundreds of Palestinian minors they arrest and imprison. As HaMoked has documented from hundreds of affidavits taken from children and parents, most Palestinian minors are violently arrested from their homes in the middle of the night and interrogated without access to legal counsel and with no parental presence or oversight. Many are subjected to verbal or physical abuse and pressured into signing “confessions” they don’t understand. HaMoked helps these minors submit individual complaints, and advocates for policy change to ensure respect for their rights vis-à-vis the Israeli authorities.

 

 

 
Thank you for your support,
sig

Jessica Montell
Executive Director of HaMoked

 

חברות וחברים יקרים,

 

בשבוע הבא ידון בג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לקטינים פלסטינים המוחזקים במתקני כליאה של השב"ס לקיים קשר טלפוני סדיר עם הוריהם. כלואים פלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" אינם מורשים לקיים שיחות טלפון, והאיסור חל ללא סייג גם לגבי קטינים. כלואים פלסטינים בגילאי 17-14 תיארו לנו כיצד מכביד עליהם נפשית הנתק הממושך ממשפחותיהם, ואת הקושי להתמודד לבדם עם תלאות החקירה והמצוקה של חיים בכלא. לא אחת חולפים חודשים ארוכים של המתנה בטרם ניתן להורים היתר המאפשר להם לבקר את ילדם הכלוא בישראל. 


העתירה מהווה חלק ממאמציו המתמשכים של המוקד למנוע את הפרת הזכויות השיטתית של מאות קטינים פלסטינים הנלקחים מדי שנה למעצר ומושמים בכלא. ממאות התצהירים שגבה המוקד מילדים והוריהם, עולה כי מרבית הקטינים נלקחו באלימות למעצר באישון לילה, ונחקרו מבלי שניתנה להם האפשרות לקבל ייעוץ משפטי ומבלי שאחד מהוריהם יהיה נוכח. רבים היו נתונים לאלימות פיזית או מילולית והופעל עליהם לחץ לחתום על "הודאות" שלא הבינו את תוכנן. המוקד מסייע לקטינים אלו להגיש תלונות פרטניות, ופועל מול הרשויות הישראליות למען שינויי מדיניות שיבטיחו את זכויותיהם של קטינים.  
 

 

 

 

 

 

תודה על תמיכתכם,

sig

ג'סיקה מונטל
מנכ"לית המוקד להגנת הפרט

 

Join us in supporting HaMoked’s efforts for Palestinian children in detention

הצטרפו אלינו בתמיכה במאמצי המוקד להגן על ילדים פלסטינים במעצר

Israeli Professor Edy Kaufman has joined with Palestinian non-violence pioneer Mubarak Awad to support HaMoked:

 

"We’ve each donated $180 to HaMoked and we hope you will do the same. What we appreciate about HaMoked is their combination of individual assistance – helping people who really have nowhere else to turn – and efforts to change broad policy. HaMoked is working to ensure that Israel respects the rights of all Palestinian kids to due process, to freedom from torture and ill-treatment, to parental presence in their interrogations – all the rights Israeli Jewish kids and parents can take for granted. Any donation large or small for such a good cause will be of great importance. And please share this with your family and friends.” 

 

מובארק עווד, מחלוצי המאבק הבלתי אלים בכיבוש, ופרופסור אדי קאופמן בקריאה משותפת:

 

"כל אחד מאיתנו תרם 180 דולר למוקד, ואנו מקווים שגם אתם תעשו כן. הערכתנו למוקד נובעת מהשילוב בו דבק הארגון – מתן סיוע פרטני לאנשים שאין להם אף גורם אחר לפנות אליו, לצד מאבק לשינוי מקיף של המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסיה הפלסטינית. המוקד פועל להכרה בזכותם של כל הילדים הפלסטינים להליך הוגן, לחופש מעינויים ויחס בלתי נאות, ולנוכחות הורה במהלך חקירה – כל אותן זכויות שהן מובנות מאליהן עבור ילדים והורים יהודים בישראל. כל תרומה, גדולה כקטנה, למטרה כל כך חיובית היא משמעותית מאוד. בנוסף, נשמח אם תשתפו מסר זה עם משפחתכם וחבריכם." 

sDDDDD
   
   
   
 

 

 

Support HaMoked
לתמיכה במוקד
 
 
 
s