המוקד להגנת הפרט
عر HE wheel chair icon
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Legislation | Basic Law | 07.01.2018

A Basic Law declaring Jerusalem as the capital of Israel. The law, amended in January 2018, declares the Government will be required to raise a majority of 80 Knesset Members in order to transfer "any authority that relates to the area of the Jerusalem Municiaplity" to a different political entity, but that a majority of 61 Knesset Members suffices to revoke this safeguard. Additionally, the law permits changes to the municipal boundaries of the city by a simple majority of Knesset Members, no longer requiring a majority of 61.


Print Print
Share

A Basic Law declaring Jerusalem as the capital of Israel. The law, amended in January 2018, declares the Government will be required to raise a majority of 80 Knesset Members in order to transfer "any authority that relates to the area of the Jerusalem Municiaplity" to a different political entity, but that a majority of 61 Knesset Members suffices to revoke this safeguard. Additionally, the law permits changes to the municipal boundaries of the city by a simple majority of Knesset Members, no longer requiring a majority of 61.


Updates
No updates to show
Related documents
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות