המוקד להגנת הפרט
HaMoked's Board of Directors

Chairperson
Prof. Yosef Schwartz

Board Members
Mr. Noah Morris - Treasurer, Mr. Dan Bitan, Mr. Ahmed Manna (CPA), Dr. Rafi Meron, Mr. Omar Nashaf, Mr. Daniel Seidemann (Adv.), Ms. Rachel Wagshal

External Comptroller 
Ms. Revital Shimron, CPA

Legal Advisor
Mr. Ophir Katz (Adv.)

Accountants
BDO Ziv Haft